Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life Sahlgrenska Life

Beskrivning

I Göteborg, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinarberget, har Vitartes Fastigheter ett markanvisningsavtal med Göteborgs Stad omfattande ca 85.000 kvm för life science som inkluderar högspecialiserad vårdverksamhet, forskning, utbildning och näringslivsutveckling.

Planerad byggstart är kvartal tre 2017.

Copyrights 2015 SveaNor Fastigheter AB | Made by lemon.no