OM SVEANOR FASTIGHETER AB

SveaNors historia

Bolaget bildades 2010 av erfarna norska och svenska fastighetsutvecklare/investerare med mål om att bli en ledande projektutvecklare på den svenska fastighetsmarknaden. Verksamhetens inriktning har varit att utveckla internationellt konkurrenskraftiga Life Science-kluster i stadsnära lägen och samhällsutvecklingsprojekt i storstadsregionerna. Under perioden 2010-2015 har bolaget utvecklat ca 250 000 kvm i Stockholmsområdet och Göteborg.

Under 2013 sålde SveaNor 50 procent av projektet Technology for Health i Huddinge till Hemsö Fastighets AB. Projektet genomförs därefter gemensamt med inriktningen att Hemsö ska förvärva resterande 50 procent av objektet.

SveaNor och Hemsö har därefter etablerat ett gemensamt projektutvecklingsbolag, Vitartes AB, med inriktning mot utveckling av Life Science-fastigheter. Till Vitartes har SveaNor överlåtit de fastighetsprojekt med inriktning mot Life Science som bolaget utvecklat sedan starten 2010. Dessa projekt är Hagastaden, Sahlqrenska Life vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och en byggrätt på 40 000 kvm vid Haningeterrassen i Haninge.

Organisation

Bolagets ledning

  • Olof Johansson, VD
  • Tomas de Flon, Ekonomichef
  • Håkan Karlsson, Teknisk Direktör

Styrelsen

  • Arve Nyhus, Styrelseordförande 
  • Halgrim Thon, Ledamot
  • Nils Arne Nordheim, Ledamot 
  • Håkan Karlsson, Ledamot 
  • Terje Haugan, Ledamot
  • Steinar Stokke, Ledamot

Ägare

Ägarna i SveaNor har under de senaste 20 åren utvecklat ca 1,7 miljoner kvm för kontor, hotell och bostäder i Sverige, Norge och Danmark. De representerar lång erfarenhet, stark finansiell kapacitet och genomförandeförmåga.

Megaron AS (äger 44 %)
Bolaget bildades år 1997 och ägare är Arve Nyhus. Megaron är ett projektutvecklingsbolag som sedan 1997 har utvecklat ca 600 000 kvm bostäder och kontor.

Haugans Hus AS (äger 20 %)
Ägs av Terje Haugan med familj. Haugans Hus AS äger 39,2 % av aktierna i Utstillingsplassen Eiendom AS, som är ett av Norges större fastighetsbolag. Utstillingsplassen etablerades 1852 och 1986 gick Haugans Hus in som huvudägare i bolaget. Total egendomsmassa för bolagen utgör 270 000 kvm.

Hathon Holding AS (äger 20 %)
Ägs av Halgrim Thon. Bolaget är ett långsiktigt förvaltningsbolag som är lokaliserat i Oslo och är hel-/delägare i fastigheter med materiella anläggningstillgångar om ca 785 MNOK.

Presthusbakken AS (äger 8 %)
Ägs av Steinar Stokke. Bolaget startade 2011 med fokus på utvecklingsprojekt.

Tornudden AB (äger 4 %)
Ägs av Håkan Karlsson. Bolaget startade 2010.

Pathos Holding AB (äger 4 %)
Ägs av Olof Johansson.

Copyrights 2015 SveaNor Fastigheter AB | Made by lemon.no